Informácie

Stupaváčik je detské spoločenstvo vo farnosti Stupava. Úlohou Stupaváčika je tráviť s detmi zmysluplne čas. Okrem zabávania má aj duchovný rozmer a preto nie je len obyčajné voľnočasové stretko. Popri piatkových aktivitách máme počas roka aj mimopravideľné aktivity ako adventné dieľne, jasličkové pobožnosti, výlety a počas prázdnin Tábor.  Stupaváčik začína v piatok o 16:30 na pastoračnom centre a končí o 19:00 po sv. omši.