Zmena času

02.11.2016 16:28

Po posune času na zimný sa tiež posunie čas začiatku Stupaváčika. Začínať budeme o 30 min skôr, teda o 16:00.